0903 251 380

vesna@vesnanatur.sk

Na objednávku

Naturopatická konzultácia

Primárnym cieľom naturopatickej liečby je porozumieť tomu, ako ste sa v prvom rade dostali k zhoršeniu zdravotného stavu. Potrebujem poznať váš duševný stav, emócie a spoznať vás po stránke mentálnej, fyzickej aj sociálnej. Výsledkom je odporučenie postupu terapie pre zlepšenie vášho zdravia.

Na konzultácii sa posadíte a budem vám dávať otázky týkajúce sa vášho zdravia. Chcem si vytvoriť ucelený obraz o vás ako jednotlivcovi, nie len o príznakoch, ktoré vás ku mne priviedli. Naturopatia môže byť účinná, iba ak je liečba individualizovaná.

Prvá konzultácia trvá približne 30 minút. Povieme si o vašich príznakoch, kedy začali, čím sú špecifické a iné. Okrem toho sa vás opýtam na rôzne aspekty vášho emočného a fyzického stavu, na váš životný štýl a rodinnú anamnézu. V naturopatii chápeme ochorenie ako javy vyvolaný vnútornými poruchami, ktoré sa u každého človeka prejavujú jedinečným spôsobom. Tieto individuálne vlastnosti sú výsledkom mnohých rôznych faktorov vrátane dedičnosti, životných skúseností, životného štýlu a spôsobom akým ste sa ich už snažili riešiť. Naturopatická konzultácia je jemný, ale dôkladný prieskum vášho fyzického a emočného stavu. Mnoho ľudí považuje túto skúsenosť za posilňujúcu a prospešnú. Mojou úlohou je viesť vás vyšetrením jemným a citlivým spôsob, ktorý rešpektuje vaše hranice a priania. Povieme si aj o vašich očakávaniach od naturopatie a o tom ako môžeme spolupracovať, aby sme ich bezpečne splnili.

Formy terapii, ktoré vám môžu byť navrhnuté:

  • Klasická homeopatia
  • Analýza minerálov, vitamínov a stopových prvkov
  • KME – ERI diagnostika a kompenzácie
  • Fytoterapia
  • Aromaterapia
  • Úprava výživy pomocou mikronutrientov (minerály, vitamíny,…)

Čo môžete očakávať po začatí liečby?

Reakcia sa môže líšiť od človeka k človeku. U niektorých ľudí dôjde v priebehu niekoľkých týždňov k výraznému zlepšeniu ich príznakov a celkovej energie. U ostatných môže byť zlepšenie omnoho rýchlejšie. Niektorí ľudia pociťujú krátke zhoršenie niekoľkých príznakov, toto zhoršenie môže trvať niekoľko dní, potom nasleduje postupné a neustále zlepšovanie. Chcem vás poprosiť, aby ste medzi konzultáciami aspoň raz zavolali alebo poslali e-mail, aby som vedela ako sa cítite, najmä v prvých dňoch po začatí liečby.

Ako dlho bude liečba trvať?

Dĺžka liečby závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad druh vášho ochorenie, doby, po ktorú ste ho mali, vašej reakcie na doterajšiu liečbu a vašej životnej energie. Bežne odporúčam, aby klienti dodržali mnou určený postup najmenej 3 mesiace, na konci ktorých prehodnotíme stav, prognózu a v prípade potreby ďalší postup.

Objednajte sa tu

Koľko stojí úvodná konzultácia?

Úvodná konzultácia v trvaní 30 minút stoji 9,90€.

Čo ak užívam lieky predpísané lekárom?

Naturopatia účinne funguje spolu s konvenčnými liekmi, ktoré vám predpisuje a odporúča váš ošetrujúci lekár. Navyše nezasahujú do účinku liekov predpísaných lekárom. Niekedy však tieto lieky spomalia tempo účinku liečby a k zlepšeniu môže dochádzať pomalšie ako by sa očakávalo.

Nikdy od vás nebudem chcieť, aby ste prerušili užívanie akýchkoľvek liekov bez súhlasu vášho ošetrujúceho lekára.

Zdieľajte s priateľmi